20+ rokov vývoja v oblasti tepelných izolácii

X-Foam®, je značkový extrudovaný polystyrén vyrábaný od roku 2008 v Nemecku spoločnosťou EDILTEC® Bayern GmbH. Náš moderný závod sa nachádza vo Wackersdorfe pri Regensburgu, uprostred trojuholníka, ktorý tvoria metropolitné regióny Norimberg, Mníchov a Praha, čím vysielame dôležitý signál a pokračujeme v expanzii v Európe. Ďalší výrobný závod EDILTEC® bol nedávno spustený aj v Chorvátskom mestečku Lepoglava. Spoločnosť EDILTEC® a jej lokálni logistickí partneri po celej Európe už roky tvoria dôležité a spoľahlivé spoločenstvo, ktoré predstavuje blízkosť k zákazníkovi, profesionalitu a dôveru. Krátke prepravné trasy a najlepšie napojenie na hlavné dopravné tepny v strednej Európe nám umožňujú rýchlo a flexibilne plniť požiadavky našich zákazníkov. Ako systémový dodávateľ máme viac ako 25-ročné skúsenosti a prvotriedne referencie v spracovaní a použití izolačných materiálov. Už viac ako 20 rokov vyrábame vysokokvalitné izolačné materiály, z tuhej extrudovanej polystyrénovej peny a polyuretánu pre obchod aj priemysel. EDILTEC® si stojí za svojou zodpovednosťou voči svojim zamestnancom a životnému prostrediu, preto si dáva trvalo udržateľný rozvoj a zodpovedné konanie za jeden zo svojich najdôležitejších cieľov. Okrem iného sa snažíme aj aktívnym a rozhodujúcim spôsobom prispieť k uhlíkovej neutralite CO2 prostredníctvom geografickej blízkosti k našim zákazníkom.

Produkty

X-FOAM WAFER HBD

X-Foam® WAFER, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s mriežkovaným povrchom (waffle) pre zvýšenie priľnavosti lepidiel a omietok, s hladkými okrajovými hranami.

Oblasti použitia

Základové steny
Soklové časti
Preklady
Vonkajšie steny
Stropy

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty, * Thermobond / lepené

Hrúbka

EN 823

mm

20

30

40

50

60

80

100

120

140

150

160

180*

200*

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,032

0,033

0,035

0,037

0,034

0,035

Tolerancia

EN 823

mm

-2/+2

-2/+3

-2/+6

Dĺžka

EN 822

mm

1250

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

200

300

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

0,7

Absorpcia vody difúziou

EN 12088

Vol. %

≤5

≤3

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

80

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,25

2,85

3,40

3,75

4,05

4,30

5,25

5,70


Hrúbky 220, 240, 260, 280, 300 mm sú súčasťou štandardného sortimentu.

Produkty

X-FOAM HBT 300

X-Foam® HBT 300, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky pre všestranné použitie.

Oblasti použitia

Obrátená strecha
Duo strecha
Podlahy obytných priestorov
Obvodové steny pivníc
Sendvičové dosky

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty, * Thermobond / lepené

Hrúbka

EN 823

mm

30

40

50

60

80

100

120

140

150

160

180*

200*

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,032

0,033

0,034

0,035

0,036

0,034

0,035

Tolerancia

EN 823

mm

-2/+2

-2/+3

-2/+6

Dĺžka

EN 822

mm

1250

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

300

Tlakové napätie pri nepretržitom zaťažení 50 rokov, stlačenie ≤ 2%

EN 1606

kPa

120

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

≤0,7

Absorpcia vody difúziou

EN 12088

Vol. %

≤5

≤3

≤2

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

150

100

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

0,90

1,20

1,45

1,75

2,25

2,85

3,30

4,15

4,40

4,70

5,25

5,75


Hrúbky 220, 240, 260, 280, 300 mm sú súčasťou štandardného sortimentu.

Produkty

X-FOAM HBT 500

X-Foam® HBT 500, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky so zvýšenou pevnosťou v tlaku 500 kPa pre namáhané konštrukcie.

Oblasti použitia

Obrátená strecha
Duo strecha
Priemyselné podlahy
Parkovacie plochy
Nájazdové rampy
Ľadové plochy

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty, * Thermobond / lepené

Hrúbka

EN 823

mm

50

60

80

100

120

140*

150*

160*

180*

200*

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,034

0,035

0,034

0,035

Tolerancia

EN 823

mm

-2/+3

Dĺžka

EN 822

mm

1250

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

500

Tlakové napätie pri nepretržitom zaťažení 50 rokov, stlačenie ≤ 2%

EN 1606

kPa

180

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

≤0,7

Absorpcia vody difúziou

EN 12088

Vol. %

≤5

≤3

≤2

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

100

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

1,45

1,75

2,25

2,85

3,40

4,10

4,40

4,70

5,25

5,70


Hrúbky 220, 240, 260, 280, 300 mm sú súčasťou štandardného sortimentu.

Produkty

X-FOAM HBT 700

X-Foam® HBT 700, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky s vysokou pevnosťou v tlaku 700 kPa pre extrémne namáhané konštrukcie.

Oblasti použitia

Obrátená strecha
Duo strecha
Priemyselné podlahy
Parkovacie plochy
Cesty
Letiskové dráhy
Kolajové dráhy
Dopravné stavby

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty, * Thermobond / lepené

Hrúbka

EN 823

mm

50

60

80

100

120

140*

150*

160*

180*

200*

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,034

0,035

0,034

0,035

Tolerancia

EN 823

mm

-2/+3

-2/+6

Dĺžka

EN 822

mm

1250

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

700

Tlakové napätie pri nepretržitom zaťažení 50 rokov, stlačenie ≤ 2%

EN 1606

kPa

250

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

≤0,7

Absorpcia vody difúziou

EN 12088

Vol. %

≤5

≤3

≤2

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

100

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

1,45

1,75

2,25

2,85

3,40

4,10

4,40

4,70

5,25

5,70


Hrúbky 220, 240, 260, 280, 300 mm sú súčasťou štandardného sortimentu.

Produkty

X-FOAM LMF

X-Foam®LMF, dosky z tvrdej peny XPS s hladkým povrchom a sklonom na pero a drážku. Tieto dosky majú pevnosť v tlaku 300 kPa a sú 600 mm široké, 2500 mm dlhé a 30 až 160 mm hrubé.

Oblasti použitia

Šikmé strechy
Stropy
Izolácia jadra
Sendvičové dosky

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty

Hrúbka

EN 823

mm

30

40

50

60

80

100

120

140

160

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,0330

0,0340

0,0360

0,0380

Tolerancia

EN 823

mm

-2/+2

-2/+3

-2/+8

Dĺžka

EN 822

mm

2500

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

300

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

0,7

Absorpcia vody difúziou

EN 12088

Vol. %

≤5

≤3

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

150

100

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

0,90

1,20

1,45

1,75

2,20

2,75

3,30

3,65

4,20

Produkty

X-FOAM TRC

X-Foam® TRC, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS s drsným, drážkovaným povrchom a hladkými hranami. Tieto dosky majú pevnosť v tlaku najmenej 200 kPa.

Oblasti použitia

Konštrukcia chladiarenských vozidiel
Sendvičové dosky

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty

Hrúbka

EN 823

mm

20

30

40

50

60

80

100

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,0320

0,0330

0,0340

0,0350

Tolerancia

EN 823

mm

-1,5 / +1,5

Dĺžka

EN 822

mm

3000

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

200

250

300

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

0,7

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

80

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

0,60

0,90

1,20

1,45

1,75

2,25

2,85

Produkty

X-FOAM MLB

X-Foam®MLB, dosky z tvrdej polystyrénovej XPS s drsným povrchom a hladkými hranami. Tieto dosky majú pevnosť v tlaku najmenej 200 kPa.

Oblasti použitia

Konštrukcia chladiarenských vozidiel
Sendvičové dosky

Vlastnosti

Norma

Jednotka

Hodnoty

Hrúbka

EN 823

mm

20

30

40

50

60

80

100

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD

EN 13164-EN 12667

W/mK

0,0320

0,0330

0,0340

0,0350

Tolerancia

EN 823

mm

-1,5 / +1,5

Dĺžka

EN 822

mm

3000

Šírka

EN 822

mm

600

Pevnosť v tlaku pri stlačení 10%

EN 826

kPa

200

250

300

Rozmerová stabilita pri 70ºC, 90% r. f

EN 1604

%

< 5

Deformácia pri 70°C, 168 h, 40 kPa

EN 1605

%

< 5

Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení

EN 12087

Vol. %

0,7

Absorpcia vody difúziou

EN 12088

Vol. %

≤5

≤3

Faktor difúzneho odporu vodnej pary

EN 12086

80

Odolnosť voči zamŕzaniu/rozmrazovaniu

EN 12091

Vol. %

≤2

≤1

Reakcia na oheň

EN 13501-1

Eurotrieda

E

Hraničná teplota aplikácie

ºC

+75

Podiel uzavretých buniek

ISO 4590

%

> 95

Tepelný odpor RD

EN 13164

0,60

0,90

1,20

1,45

1,75

2,25

2,85

rozmery a balenie

X-FOAM WAFER HBD/HBT


Hrúbka (mm)

Dĺžka (mm)

Šírka (mm)

Počet dosiek v balíku

m2 / balík

Balíkov na palete

m2 / pal.

20

1250

600

20

15,00

12

180,00

30

1250

600

14

10,50

12

126,00

40

1250

600

10

7,50

14

105,00

50

1250

600

8

6,00

14

84,00

60

1250

600

7

5,25

12

63,00

80

1250

600

5

3,75

14

52,50

100

1250

600

4

3,00

14

42,00

120

1250

600

3

2,25

14

31,50

140

1250

600

3

2,25

12

27,00

150

1250

600

3

2,25

12

27,00

160

1250

600

3

2,25

10

22,50

180

1250

600

2

1,50

14

21,00

200

1250

600

2

1,50

12

18,00

220

1250

600

2

1,5

12

18,00

240

1250

600

1

0,75

22

16,50

260

1250

600

1

0,75

20

15,00

280

1250

600

1

0,75

18

13,50

300

1250

600

1

0,75

16

12,00
použitie

X-FOAM


APLIKÁCIE

X-FOAM WAFER HBD

X-FOAM HBT 300

X-FOAM HBT 500

X-FOAM HBT 700

STRECHA

Obrátená strecha

Zelená strecha

Terasová strecha

Klasická plochá strecha

Strecha Duo/Plus

Izolácia stropných konštrukcií

STENY

Obvodová izolácia stien

Sendvičové steny

Vnútorná izolácia vonkajších stien

Tepelné mosty

Izolácia základov

PODLAHY

Nosná podlahová konštrukcia

Izolácia pod potery

Priemyselná podlaha

Dopravné stavby

PRIEMYSEL

Sendvičové panely

Dlaždicové prvky

Priemyselné panely

Priemyselné haly

Produkty

THE INDIGO XPS since 1994

X-FOAM WAFER HBD

X-FOAM HBT 300

X-FOAM HBT 500

X-FOAM HBT 700

X-FOAM LMF

X-FOAM TRC

X-FOAM MLB

Telefón

+421 948 934 713

E-mail

info@x-foam.sk

Web

www.x-foam.sk

X-Foam®, je značkový extrudovaný polystyrén vyrábaný od roku 2008 v Nemecku spoločnosťou EDILTEC® Bayern GmbH. Náš moderný závod sa nachádza vo Wackersdorfe pri Regensburgu, uprostred trojuholníka, ktorý tvoria metropolitné regióny Norimberg, Mníchov a Praha, čím vysielame dôležitý signál a pokračujeme v expanzii v Európe. Ďalší výrobný závod EDILTEC® bol nedávno spustený aj v Chorvátskom mestečku Lepoglava. Spoločnosť EDILTEC® a jej lokálni logistickí partneri po celej Európe už roky tvoria dôležité a spoľahlivé spoločenstvo, ktoré predstavuje blízkosť k zákazníkovi, profesionalitu a dôveru. Krátke prepravné trasy a najlepšie napojenie na hlavné dopravné tepny v strednej Európe nám umožňujú rýchlo a flexibilne plniť požiadavky našich zákazníkov. Ako systémový dodávateľ máme viac ako 25-ročné skúsenosti a prvotriedne referencie v spracovaní a použití izolačných materiálov. Už viac ako 20 rokov vyrábame vysokokvalitné izolačné materiály, z tuhej extrudovanej polystyrénovej peny a polyuretánu pre obchod aj priemysel. EDILTEC® si stojí za svojou zodpovednosťou voči svojim zamestnancom a životnému prostrediu, preto si dáva trvalo udržateľný rozvoj a zodpovedné konanie za jeden zo svojich najdôležitejších cieľov. Okrem iného sa snažíme aj aktívnym a rozhodujúcim spôsobom prispieť k uhlíkovej neutralite CO2 prostredníctvom geografickej blízkosti k našim zákazníkom.


© x-foam. All Rights Reserved. Designed by x-foam